Adatvédelem

A Kertishop.com és Grillbolt.hu oldalunk személyekre vonatkozó adatokat csak olyan mértékben szerez be, dolgoz fel, ill. használ fel, amennyire azok szükségesek a szerződéses viszony megteremtéséhez, adott esetben módosításához és megvalósításához. A felhasználói magatartásról készült kiértékelések anonim alapon történnek és kizárólag teljesítési képességünk mérésére és shop-rendszereink javítására szolgálnak. A vásárlónak jogában áll felvilágosítást kérni e-mailben a tárolt adatok fajtájáról és terjedelméről, és adott esetben azoknak törlését, vagy javítását igényelni. A Shop szavatolja, hogy adatokat nem ad át harmadik személy részére az 1992 évi LXIII. és 1998 évi VI. törvény betartásának megfelelően. A shop kötelezi magát, hogy az adatok további hasznosítása előtt beszerzi a vásárló hozzájárulását. Minden cselekvés alapját a Szövetségi Adatvédelmi Törvény és az Információ- és Kommunikációszolgálatról szóló Törvény képezi.

Adatkezelési nyilvántartási számunk: NAIH-72594/2014